fbpx

Enter your keyword

Koncesja OPC – co i jak?

Koncesja OPC – co i jak?

Koncesja OPC – co i jak?

Jeżeli chcesz legalnie prowadzić firmę z zakresu obrotu paliwami ciekłymi, to nie obejdzie się bez posiadania koncesji OPC. Koncesja OPC, inaczej koncesja na obrót paliwami ciekłymi. Koncesję otrzymuje się w formie decyzji, wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Pierwszym krokiem

do rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi jest uzyskanie wspomnianej koncesji. Bez niej nie możemy podjąć żadnych, dalszych czynności. Sprawę zrealizujemy w głównej siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki lub w oddziałach terenowych URE. Podajemy wykaz oddziałów funkcjonujących w Polsce:

  • Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku (obszar działania – województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie);
  • Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach (obszar działania – województwo śląskie oraz świętokrzyskie);
  • Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie (obszar działania – województwo małopolskie i podkarpackie);
  • Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie (obszar działania – województwo lubelskie i podlaskie);
  • Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi (obszar działania – województwo mazowieckie i łódzkie);
  • Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu (obszar działania – województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie);
  • Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie (obszar działania – województwo zachodniopomorskie i lubuskie);
  • Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu (obszar działania – województwo dolnośląskie i opolskie).
  • Jeśli masz siedzibę lub mieszkasz poza Polską, to wniosek złóż do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Kolejny krok

to przygotowanie dokumentów, w liczbie około 50. Jest to najbardziej wymagający proces. Dokumenty muszą wskazywać na obecną kondycję przedsiębiorcy, przyszłą formę jego działalności czy też jej lokalizację. Szczegółowy opis znajdziesz na rządowej stronie:
Rządowa strona omawiająca proces uzyskania Konecji OPC
Bądź na naszej stronie gdzie zebraliśmy wszystko w bardziej czytelną całość:
Uzyskanie Konecji OPC za pośrednictwem firmy Solidus Partners

Po skompletowaniu dokumentów,

dostarczamy je do URE. Urząd oceni czy dokumenty są kompletne. W przypadku braków, mamy 30 dni na uzupełnienie ich. Po tym czasie porcedurę zaczynamy od nowa.

Jeżeli wszystkie dokumenty zostały dostarczone,

urząd zacznie ich weryfikowanie. Oceni autentyczność danych we wniosku, może uzależnić wydanie koncesji OPC od złożenia przez ciebie dodatkowego zabezpieczenia majątkowego oraz zawiadomi strony o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie. Ważne jest, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie sprawy i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed udzieleniem koncesji. Współpracując z firmą Solidus Partners, masz pewność, że nasi prawnicy czuwają nad prawidłowym procedowaniem od początku do końca. W razie konieczności, w Twoim imieniu (dzięki udzielonemu pełnomocnictwu), niezwołocznie kontaktujemy się z URE.

Jeżeli wniosek

o udzielenie Koncesji OPC jest zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami, otrzymasz koncesję w formie decyzji wydawanej przez URE. Cała procedura trwa od 1-2 miesięcy. Koncesję dostaniesz na czas oznaczony – nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. 

Prawnicy z firmy Solidus Partners, z powodzeniem uzyskują kolejne Koncesję OPC. Jeżeli zależy Ci na współpracy z doświadczonymi ludźmi to czekamy na informację od Ciebie.

Koncesja OPC przy pomocy prawników z firmy Solidus Partners

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Your email address will not be published.