fbpx

Enter your keyword

RODO w akcji

RODO w akcji

RODO w akcji

Pierwsza kara odnośnie RODO w Polsce.

„Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożyła pierwszą karę w wysokości ponad 943 tys. zł.”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

wydała pierwszą decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w wysokości około 1 miliona złotych za niewypełnienie obowiązku informacyjnego przez Administratora danych osobowych. Administratorem, który według Urzędu naruszył postanowienia
RODO, jest spółka przetwarzająca w celach zarobkowych dane osób pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych, tj. m.in. CEiDG. Spółka poinformowała o przetwarzaniu danych osobowych tylko za pośrednictwem e-maili. Podmioty, których adresów e-mailowych Administrator nie posiadał, nie zostały poinformowane o fakcie przetwarzania ich danych, np. droga pocztową. Administrator uznał bowiem, że wysyłanie listów pocztą tradycyjną wiązałoby się z niewspółmiernie wysokimi kosztami. W zamian za to Administrator uznał, że wystarczającym było zamieszczenie odpowiedniej klauzuli na jego stronie internetowej.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych!

uznał powyższe działanie „zastepcze” za niezgodne z RODO i mające bardzo poważny charakter. Działanie Administratora naruszyło podstawowe prawa i wolności osób, których dane przetwarza spółka, jak również dotyczy jednej z podstawowych kwestii, jaką jest informacja o tym, że dane są przetwarzane. Nałożona kara pieniężna jest w ocenie Urzędu adekwatna do stwierdzonego naruszenia. O słuszności tego stanowiska rozstrzygnie zapewne Sąd powszechny. Tymczasem zachęcamy Państwa do zweryfikowania działań podjętych w celu dostosowania swoich firm do RODO. W tym celu zapraszamy do kontaktu z nami:

https://soliduspartners.pl/rodo

https://uodo.gov.pl/pl/138/786

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Your email address will not be published.